PERSPCT begeleidt mensen op weg naar de arbeidsmarkt. Door het ontwikkelen van werknemers- én vakinhoudelijke vaardigheden in combinatie met coaching en begeleiding.

PERSPCT begeleidt mensen op weg naar de arbeidsmarkt. Door het ontwikkelen van werknemers- én vakinhoudelijke vaardigheden in combinatie met coaching en begeleiding.

Arrow ->

Wat is PERSPCT?

PERPSCT is er voor mensen die al langere tijd bijstand ontvangen, in een sociale werkplaats werken of in de laatste fase van hun detentie zitten. Binnen PERSPCT leren zij in de eerste plaats werknemersvaardigheden. Daarna volgen ze een functiegericht, op maat gemaakt traject mét uitzicht op betaald werk.

Aanpak

Arrow ->

PERSPCT richt zich vooral op de doelgroep met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep heeft naar verwachting 3 tot 6 maanden nodig om, op basis van het PERSPCT programma, een baan te vinden én te behouden. Essentieel is dat er reëel zicht is op een baan na afloop van het traject.

De behoefte vanuit werkgevers en arbeidsmarkt vormt de basis tegenover de individuele behoefte en mogelijkheden van de werkzoekende. Samen werken we aan het wegnemen van belemmeringen op de volgende vijf gebieden:

  1. Stabiel inkomen.
  2. Schuldenproblematiek
  3. (Psychische) zorg
  4. Huisvesting
  5. Diverse praktische regelzaken.

Daarnaast besteedt PERPSCT aandacht aan de plaats van de werkzoekende in de maatschappij en zijn of haar sociale netwerk.

Neem contact op arrow_purple

Aanpak

Arrow ->
Arrow ->

Opleiden voor uw organisatie

PERSPCT wil de deelnemers zo goed mogelijk voorbereiden op banen binnen in uw branche of organisatie. Dat zijn banen in de productie, logistiek en zorg maar ook in de callcenter-, vervoers- en schoonmaakbranche.

In de praktijk betekent dit:

  • Dat PERSPCT samen werkt met Baanbrekend Drechtsteden, een initiatief van De Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad Groep Nederland, die de uiteindelijke match maakt tussen werkgevers en -nemers.
  • Dat PERSPCT en Baanbrekend Drechtsteden sámen met u een zogenaamde leerlijn kunnen opzetten. Een specifiek programma om mensen bekwaam te maken voor de eisen en wensen binnen uw branche.
Neem contact op arrow_purple


We bieden werkzoekenden uitzicht op een succesvolle toekomst. Samen werken we daar hard aan. Samen werkt!

We bieden werkzoekenden uitzicht op een succesvolle toekomst. Samen werken we daar hard aan. Samen werkt!